Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Email ngduyen78@gmail.com
Website http://ngduyen78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hàm Nghi
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Giới thiệu Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hùng
Đã đưa lên 1390 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 260 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 38133 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này