Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Văn Quý
Giới tính Nam
Website http://quykx.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Phạm Trọng Tú
Đã đưa lên 1895 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 448 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19671 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75376 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này