Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Văn Quý
Giới tính Nam
Email chuvanquyhtkx@gmail.com
Website http://quykx.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Phạm Trọng Tú
Đã đưa lên 1895 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 442 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 74571 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này