Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Bích Trâm
Giới tính Nữ
Email nguyenthibichtramdx@gmail.com
Website http://bichtram68.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1106 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 823 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 85625 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này