Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Hoàng
Giới tính Nam
Email hoangkhoi38@gmai.com
Website http://hoangkhoi38.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Ba Tơ
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Trần Văn Quý, Ngô Tấn Nam
Đã đưa lên 346 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 183 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 16544 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này