Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Xuân
Giới tính Nam
Email hagcphin@gmail.com
Website http://xuanmv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lũng Pù
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 643 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 440 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 75037 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này