Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website http://ab11.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Đới Hồng Hòa, Nguyễn Quốc An
Đã đưa lên 317 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 143 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17015 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 160318 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này