Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vantan2410
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ông Ích Khiêm
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Tin học
Xác thực bởi Đinh Hải Minh, Nguyễn Tiến Anh
Đã đưa lên 181 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 397 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12738 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này