Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hông Vân
Giới tính Nữ
Email trakhuc66@yahoo.com
Website http://trakhuc66.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên giỏi nhiều năm
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Trần Thị Lan
Đã đưa lên 2569 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3276 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 263925 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này