Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Ái Mỹ
Giới tính Nữ
Email aimyvoqt@gmail.com
Website http://violet.vn/vothiaimy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Công nghệ, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Nguyễn Đình Huy Qt, Nguyễn Thành Vinh
Đã đưa lên 468 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 461 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 11096 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này