Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Email kieuoanhcao@gmail.com
Website http://kieuoanhcao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kpă Klơng
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Như bao người bình thường khác!
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Trịnh Văn Hướng
Đã đưa lên 853 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 818 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 23083 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này