LINK FLASH DÙNG TRONG TRANG WEB

Code: Chú ý: Quý vị và các bạn click vào các đường link dưới đây để xem hiệu ứng. thích hiệu ứng nào thì "copy" link đó và thay vào chỗ "xxx" rồi "paste" vào mục thông tin bản quyền là được. Để hiệu ứng xuất hiện ở cuối trang thì thay từ "Top" bằng từ "Bottom" hoặc tăng kích thước Top. Đây chỉ là một vài hiệu ứng thôi. thật ra còn rất nhiều (đến hơn 200 hiệu ứng), bằng cách thay đổi...

BẢNG MÃ MÀU HỆ HEXA

2463672 Mã viết chữ màu theo cú pháp sau : Trong đó code là tên các màu ở cột thứ 2 , chỉ việc điền vào tương ứng. ...

BẢNG MÃ MÀU

Tên màu Mã Màu Black #000000 Grey0 #150517 Grey18 #250517 Grey21 #2B1B17 Grey23 #302217 Grey24 #302226 Grey25 #342826 Grey26 #34282C Grey27 #382D2C Grey28 #3b3131 Grey29 #3E3535 Grey30 #413839 Grey31 #41383C Grey32 #463E3F Grey34 #4A4344 Grey35 #4C4646 Grey36 #4E4848 Grey37 #504A4B Grey38 #544E4F Grey39 #565051 Grey40 #595454 Grey41 #5C5858 Grey42 #5F5A59 Grey43 #625D5D Grey44 #646060 Grey45 #666362 Grey46 #696565 Grey47 #6D6968 Grey48 #6E6A6B Grey49 #726E6D Grey50 #747170 Grey #736F6E Slate Grey4 #616D7E Slate Grey #657383 Light Steel Blue4 #646D7E Light Slate Grey #6D7B8D Cadet Blue4 #4C787E Dark Slate Grey4 #4C7D7E ...

BIỂU CẢM YOYO

806261 001.gif 002.gif 003.gif 004.gif 005.gif 006.gif 007.gif 008.gif 009.gif 010.gif 011.gif 012.gif 013.gif 014.gif 015.gif 016.gif 017.gif 018.gif 019.gif 020.gif 042.gif 043.gif ...

yahoo

808884 ...