leda

0.6leda.jpg
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:27' 10-04-2009
Dung lượng: 128.2 KB
Số lượt tải: 2
Mô tả: Leonadevinci
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Thầy là dân ngoại đạo về mỹ thuầt, âm nhạc và tin nhưng rất thích nó.
Avatar
MƯỜI CÔ MỘT LẦN

Ngày xưa mỗi lần mẹ tôi ru tôi ngủ bà thường ngâm bài thơ này-Lớn lên bài thơ ấy cứ theo tôi mãi-Tôi-cho đến nay cũng không biết tác giả-tôi cứ xếp nó vào kho tàng văn học dân gian

Nội dung bài thơ như sau:

"Sáng mai xách đĩa mua tương,

Thấy anh trong trường cầm bút ngó ra

-Hỏ̃i anh anh học trường nào?

Mua ba tờ giấy gởi vào cho anh

-Gởi gì gở đẩy,gởi đăng

Gởi dăm tờ giấy,mấy lăm quan tiền?

- Ai bì anh có tiền riêng

Bỏ ra cưới vợ mười cô một lần

Cô hai buôn tảo,bán tần

Cô ba hỏi nợ chỗ gần chỗ xa

Cô bốn quét dọn trong nhà

Cô năm sắc thuốc cho mẹ già dưỡng thân

Cô sáu giặt chiếu giũ mùng

Để cho cô bảy ngủ chung với chồng

Một trăm chìa khoá cô tám cầm

Thức ăn thì cô chín chịu

Nợ nần cô mười lo"

Bài thơ này được mẹ tôi đọc theo lối hát đối đáp-Mẹ kể rằng ngày xưa khi nhà giã gạo các bạn bè hàng xáo của mẹ thường hát đối như thế lắm

Trỡ lại bài thơ-Tôi vốn là người ngoại đạo văn chương-Nên không dám bàn sâu về nội dung và hình thức,mà chỉ làm phép đếm của người dạy toán,tôi thấy chỉ có chín cô thôi chứ làm gì mười cô như cô gái kia nói?

Còn một cô nữa ở đâu?

Việc thứ hai nếu bạn bị buộc làm một trong những cô vợ kia bạn sẽ chọn làm cô thứ mấy?

Việc thứ ba là nêu xem cô nào sướng nhất cô nào khổ nhất?

Nào bây giờ đến lươt bạn rôi đấy!Cho ý kiến đi nào?Tôi và Hội quán đang đợi===>1,2,3 DZÔ -100%
 
Gửi ý kiến