Gốc > NGHỆ THUẬT >

Jacek Yerka: Họa sỹ của thế giới mộng ảo

 

Bộ sưu tập các bức tranh theo trường phái siêu thực của họa sỹ tài năng Jacek Yerka được MT sưu tầm về chắc chắn sẽ làm mãn giác các bạn xem.

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="559" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="812" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="641" height="718" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="641" height="723" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="641" height="777" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="641" height="506" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="563" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="571" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="565" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="571" />


www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="639" height="575" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="638" height="646" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="638" height="576" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="633" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="634" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="581" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="558" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="526" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="566" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="552" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="706" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="570" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="516" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="528" />


www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="639" height="515" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="639" height="497" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="638" height="532" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="398" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="637" height="398" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="397" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="397" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="397" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="397" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="636" height="707" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="639" height="529" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="762" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="639" height="575" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="638" height="501" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="638" height="504" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="638" height="498" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="639" height="718" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="640" height="568" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="642" height="876" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="642" height="902" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="643" height="904" />

www.truyenthonghanoi.jpg" border="0" width="642" height="507" />

Còn nữa >>>


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 21:34 16/07/2011
Số lượt xem: 798
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến