Gốc > TIỆN ÍCH BÀI VIẾT >

LINK FLASH DÙNG TRONG TRANG WEB

Code: 

<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1000; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000">
<embed src="XXX" width="1000" height="900" wmode="transparent" align="center">
</DIV>

Chú ý: Quý vị và các bạn click vào các đường link dưới đây để xem hiệu ứng. thích hiệu ứng nào thì "copy" link đó và thay vào chỗ "xxx"  rồi "paste" vào mục thông tin bản quyền là được. Để hiệu ứng xuất hiện ở cuối trang thì thay từ "Top" bằng từ "Bottom" hoặc tăng kích thước Top.

Đây chỉ là một vài hiệu ứng thôi. thật ra còn rất nhiều (đến hơn 200 hiệu ứng), bằng cách thay đổi số thứ tự trong đường link. Mỗi một con số sẽ cho ra một hiệu ứng khác nhau.

http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf sao bay ngang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf anh sang thang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf sao chop

http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf  sao nho lung linh

http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf  sao tron tung bay

http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf mua roi

http://imgfree.21cn.com/free/flash/7.swf  sao  chieu sang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf  ech con va mua

http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf  buom xanh

http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf mui ten va anh sang thang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf anh sang li ti

http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf  anh sang thang bay qua lai

http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf  banh xe xoay va tia sang nho

http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf  con tro, va anh sang thang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf  vang sang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf  sao chieu sang 2

http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf  3 con ca vang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf  tia sang bay nhanh

http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf  anh sang thang 2

http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf  duong thang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf  tia sang nho tron mau vang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf  song nuoc tron dep

http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf  bong tuyet roi

http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf  anh sang thang bay qua bay lai

http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf    kien den

http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf  anh sang thang co mau

http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf  giot nuoc dong tren tam kinh

http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf  anh sang thang bay qua lai

http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf  hinh trong co nuoc bien mau xanh

http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf  anh sang vang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf  tuyet roi nhu that

http://imgfree.21cn.com/free/flash/32.swf  gird nam buon mau xam

http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf  hoa roi mau tim

http://imgfree.21cn.com/free/flash/34.swf  trang

http://imgfree.21cn.com/free/flash/34.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/36.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/37.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/38.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/39.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/41.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/42.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/43.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/93.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/94.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/95.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/96.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/97.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/98.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/99.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/44.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/46.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/47.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/48.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/50.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/53.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/56.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/58.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/59.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/60.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/63.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/64.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/65.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/68.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/69.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/70.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/71.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/72.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/73.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/74.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/75.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/76.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/77.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/78.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/79.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/80.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/83.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/84.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/85.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/86.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/87.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/89.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/90.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/91.swf

http://imgfree.21cn.com/free/flash/92.swf 

 

 

 http://files.myopera.com/lequangvan2005/files/snowsnow2.swf

http://files.myopera.com/lequangvan2005/files/sao.swf

http://files.myopera.com/lequangvan2005/files/nhungtraibong.swf

http://files.myopera.com/lequangvan2005/files/anhsang.swf

  

 Link Flash width=A height=B type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent" flashvars="aa=Nội Dung" allowscriptaccess="never">

(A, B là chiều ngang và chiều cao của flash)

http://img217.imageshack.us/img217/9565/writing16kp8.swf

http://img220.imageshack.us/img220/3927/writing15ba4.swf

http://img220.imageshack.us/img220/1876/writing17ac4.swf

http://img145.imageshack.us/img145/8869/writing11je4.swf

http://img87.imageshack.us/img87/7291/writing8va2.swf

http://img90.imageshack.us/img90/401/nini15.swf  co gai voi bong bay tuyet dep

http://img216.imageshack.us/img216/7215/writing42.swf   trai gai iu nhau

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 00:10 25/01/2010
Số lượt xem: 956
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến