Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Nhân kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2009)


Suy nghĩ về xu thế chung sống hòa bình,

hữu nghị và hợp tác phát triển

 

Hàng năm vào ngày 8/5, nước Pháp kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức mà họ xem như đồng nghĩa với thắng lợi của cuộc kháng chiến dân tộc của Pháp. Riêng năm 1954, một ngày trước khi nước Pháp kỷ niệm ngày chiến thắng của mình thì được tin “Điện Biên Phủ thất thủ”.

Vào thời điểm diễn ra sự kiện Điện Biên Phủ, người Pháp có một tâm trạng lẫn lộn, có phần “chua xót” cho uy tín của một nước lớn, cũng có phần nhẹ nhõm như thấy  trút đi được một gánh nặng, vì đa số người Pháp không đồng tình với cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thậm chí có cả một phong trào phản đối, gọi đó là cuộc "chiến tranh bẩn thỉu”. Những chính khách thức thời trong chính quyền Pháp không tán thành chiến tranh ở Việt Nam cho rằng, sự kiện Điện Biên Phủ là dịp cần xem xét lại chính sách của nước Pháp, đặc biệt là chính sách thuộc địa, xem xét lại thái độ đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đặc biệt là với Hồ Chí Minh mà hình ảnh và các câu chuyện trong cuộc thăm chính thức của Người tới nước Pháp năm 1946 vẫn còn sống động.

Nhiều người Pháp ở các địa vị  xã  hội khác nhau còn xem cuộc kháng chiến của ta như cuộc kháng chiến chống Đức của họ. Một số không ít cho rằng, Điện Biên Phủ cũng là một thắng lợi của nhân dân Pháp yêu chuộng tự do và công lý và là sự thất bại của một chính sách thực dân lỗi thời.

Chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" quả là một mốc lớn, ghi lại dấu ấn sâu đậm đối với nước Pháp và cả hệ thống thuộc địa Pháp. Những người Pháp chân chính coi Điện Biên Phủ là thất bại của một chính sách sai lầm, từ đó họ cho rằng phong trào ở Pháp đòi phi thực dân hoá chính sách của nước Pháp đã  có cơ sở minh chứng.

Vào thời điểm chiến thắng Điện Biên Phủ đại bộ phận Việt kiều ở Pháp là những người sang Pháp từ trước chiến tranh thế giới lần thứ II, đã  biết nỗi nhục của người dân mất nước bị khinh rẻ, một số lớn họ đã  tham gia các phong trào yêu nước bắt đầu từ Hội người An nam do Nguyễn Aí Quốc thành lập từ những năm 20.

Một số khác sang Pháp trong thời kỳ kháng chiến của ta chống thực dân Pháp, ít nhiều tham gia phong trào yêu nước của Việt kiều và ngay cả số không tham gia phong trào về mặt tổ chức cũng đều có tâm sự là Điện Biên Phủ đã  “đổi đời” cho họ.

Đặc biệt là các công nhân và binh sĩ người Việt do Pháp đưa sang trong quân đội Pháp chống Đức, họ vô cùng hạnh phúc được là người Việt Nam, một đất nước có Điện Biên Phủ.

Từ khi phát xít Nhật vào Đông Dương, rồi thực dân Pháp trở lại, sau đó là đế quốc Mỹ chống lại việc thống nhất Việt Nam, nước ta đã trải qua ba cuộc đọ sức quyết liệt với các thế lực hùng mạnh, kéo dài gần 35 năm. Sự hy sinh, mất mát của dân tộc ta, nhân dân ta là hết sức to lớn, không gì bù đắp lại được. Điều đó, nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên tòan thế giới chắc chắn sẽ hiểu được và thực tế, trong 2 cuộc chiến tranh thần thánh của chúng ta, nhân loại yêu chuộng hòa bình đều đứng về phía nhân dân Việt Nam, sáng ngời chính nghĩa.

Ngày nay, với chủ trương: Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới, Đảng và Nhà nước ta luôn nêu cao ngọn cờ hoà bình và hữu nghị, tranh thủ được sự đồng tình của một bộ phận ngày càng lớn của nhân dân và chính giới các nước đối địch;  không hề coi nhân dân Nhật, Pháp, Mỹ là kẻ thù, cho nên một bộ phận này đã thấy rõ sự nghiệp đấu tranh của ta giành chủ quyền dân tộc là chính nghĩa và đứng về phía chúng ta. Ngày nay chúng ta có quan hệ tốt đẹp với cả ba nước Nhật, Pháp và Mỹ; cả ba đều là đối tác hàng đầu của ta về nhiều mặt, nhất là về mặt kinh tế.

Riêng trong nước, chính sách hoà hợp dân tộc, bỏ qua quá khứ, đã  tạo cơ sở mở rộng đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm cả  những người từng giữ các vị trí cao trong chế độ cũ, làm cho họ cũng muốn đóng góp vào việc xây dựng đất nước. Điều đó phản ánh đạo lý của Việt Nam mà Bác Hồ đã  nói trong hình ảnh 5 ngón tay ngắn dài của một bàn tay; một đạo lý mà mọi người Việt Nam yêu nước đều tán đồng. Đương nhiên không thể tránh khỏi còn có người Việt Nam hoặc người ngoại quốc chưa bỏ được những suy nghĩ  cũ, lỗi thời, nhưng số đó không nhiều.

Lịch sử là lịch sử, không ai có thể xoá đi được và không thể quên quá khứ, nhưng cũng nên biết xếp lại quá khứ. Hiện nay, xu thế chung sống hữu nghị và hợp tác phát triển là xu thế cơ bản, lâu dài. Đó là nền tảng của hạnh phúc cho mỗi con người, mỗi dân tộc và toàn nhân loại.

Nhân kỷ niệm lần thứ 55 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ, ôn lại quá khứ và vững bước đi vào tương lai. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời đổi mới và hội nhập. Với Bản lĩnh và truyền thống vĩ đại, dân tộc ta, nhân dân ta nhất định thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề xứng và lãnh đạo.

Hoài Nguyễn


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 23:38 05/05/2009
Số lượt xem: 901
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến