Gốc > GỐC BẠN BÈ >

Tải 130 GA ĐT các môn không bị trừ điểm

( Các thầy cô click vào mã giáo án để tải về  máy xem thử - Đây là những giáo án soạn tương đối công phu, minh họa sinh động)

Chúc các thầy cô giáo một năm học mới 2009-2010 sức khỏe và thành công!

TT

Mã giáo án

Môn

TT

Mã giáo án

Môn

1

AN2.2

Âm nhạc

66

Sinh2.1

Sinh

2

AN2.5

Âm nhạc

67

Sinh2.23

Sinh

3

AN2.9

Âm nhạc

68

Sinh2.20

Sinh

4

AN2.1

Âm nhạc

69

Sinh2.33

Sinh

5

Anh2.13

Anh

70

Sinh2.2

Sinh

6

Anh2.18

Anh

71

Sinh2.24

Sinh

7

Anh2.6

Anh

72

Sinh2.3

Sinh

8

Anh2.10

Anh

73

Sinh2.37

Sinh

9

Anh2.27

Anh

74

Sinh2.5

Sinh

10

Anh2.39

Anh

75

Sinh2.14

Sinh

11

Anh2.41

Anh

76

Sinh2.16

Sinh

12

Anh2.46

Anh

77

Sinh2.17

Sinh

13

Anh2.7

Anh

78

Sinh2.18

Sinh

14

Anh2.14

Anh

79

Sinh2.22

Sinh

15

Anh2.20

Anh

80

Sinh2.34

Sinh

16

Anh2.16

Anh

81

Sinh2.35

Sinh

17

Anh2.29

Anh

82

Sinh2.4

Sinh

18

Anh2.4

Anh

83

Sinh2.40

Sinh

19

Anh2.42

Anh

84

Sử2.22

Sử

20

Anh2.43

Anh

85

Sử2.10

Sử

21

Anh2.5

Anh

86

Sử2.11

Sử

2

Địa2.13

Địa

87

Sử2.12

Sử

23

Địa2.19

Địa

88

Sử3.22

Sử

24

Địa2.28

Địa

89

Sử2.1

Sử

25

Địa2.16

Địa

90

Sử2.14

Sử

26

Địa2.8

Địa

91

Sử2.2

Sử

27

GDCD2.13

GDCD

92

Sử2.26

Sử

28

GDCD2.10

GDCD

93

Sử2.29

Sử

29

GDCD2.1

GDCD

94

TD2.2

Thể dục

30

GDCD2.9

GDCD

95

TD2.1

Thể dục

31

GDCD2.3

GDCD

96

Toán2.15

Toán

32

GDCD2.8

GDCD

97

Toán2.27

Toán

33

Hoá3.15

Hóa

98

Toán2.59

Toán

34

Hoá2.21

Hóa

99

Toán2.23

Toán

35

Hoá3.13

Hóa

100

Toán2.3

Toán

36

Hoá2.22

Hóa

101

Toán2.51b

Toán

37

Hoá3.6

Hóa

102

Toán2.58

Toán

38

Hoá3.2

Hóa

103

Toán2.5

Toán

39

Hoá3.30

Hóa

104

Toán2.31

Toán

40

Hoá3.32

Hóa

105

Toán2.24

Toán

41

Hoá2.2

Hóa

106

Toán2.8

Toán

42

Hoá2.24

Hóa

107

Toán2.25

Toán

43

Hoá2.8

Hóa

108

Toán2.29

Toán

44

Hoá3.14

Hóa

109

Toán2.30

Toán

45

Hoá3.16

Hóa

110

Toán2.13

Toán

46

Hoá3.17

Hóa

111

Toán2.22

Toán

47

Hoá3.23

Hóa

112

Toán2.44

Toán

48

Hoá3.24

Hóa

113

Toán2.60

Toán

49

Hoá3.8

Hóa

114

Toán2.62

Toán

50

Lý2.14

115

Văn2.5

Văn

51

Lý2.39

116

Văn2.20

Văn

52

Lý2.1

117

Văn2.21

Văn

53

Lý2.22

118

Văn2.33

Văn

54

Lý2.15

119

Văn2.36

Văn

55

Lý2.18

120

Văn2.45

Văn

56

Lý2.24

121

Văn2.54

Văn

57

Lý2.31

122

Văn2.15

Văn

58

Lý2.10

123

Văn2.18

Văn

59

Lý2.13

124

Văn2.23

Văn

60

Lý2.37

125

Văn2.38

Văn

61

Lý2.38

126

Văn2.4

Văn

62

Lý2.41

127

Văn2.13

Văn

63

Lý2.6

128

Văn2.27

Văn

64

Sinh2.6

Sinh

129

Văn2.3

Văn

65

Sinh2.25

Sinh

130

Văn2.31

Văn

 Nguồn thầy Đình Hành


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Nam @ 20:23 27/08/2009
Số lượt xem: 976
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến