Sổ Liên Đội

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Phong (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 31-03-2009
Dung lượng: 968.0 KB
Số lượt tải: 546
Số lượt thích: 0 người
ĐỘI THIẾU NIÊN PHONG HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG PHƯỚC HIỆP

Liên đội: Trường Tiểu Học Nguyễn Thanh Đằng
Quận / huyện : Thị Xã Bà Rịa
Tỉnh : Bà Rịa Vũng Tàu
Đăng kỳ danh hiệu thi đua: Liên Đội Mạnh Cấp Tỉnh
Năm Học: 2008 – 2009
ĐỘI THIẾU NIÊN PHONG HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG ĐỘI PHƯỜNG PHƯỚC HIỆP

Liên đội: Trường Tiểu Học Nguyễn Thanh Đằng
Quận / huyện : Thị Xã Bà Rịa
Tỉnh : Bà Rịa Vũng Tàu
Đăng kỳ danh hiệu thi đua: Liên Đội Mạnh Cấp Tỉnh
Năm Học: 2008 – 2009

Danh hiệu liên đội mạnh cấp Thị xã.
Liên đội mạnh cấp huyện: gồm 5 tiêu chuẩn
Xây dựng và thực hiện tốt với chất lượng cao chương trình kế hoạch công tác Đội theo năm học ( Được Ban giam hiệu, ban thường vụ đoàn và hội đồng đội xã phường phê xuyệt).
Tổ chức việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức kĩ năng cho Ban chỉ huy liên đội và phũ trách sao nhi đồng.
Có văn phòng Đội hoặc phòng truyền thống, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động đội như: trống, cờ, còi, báo Đội và các loại ấn phẩm khác; có đầy đủ hồ sơ sổ sách của đội quuy4 “ Vì bạn nghèo”
Duy trì có nề nếp sinh hoạt Chi đội, sinh hoạt ban chỉ huy Liên Đội, làm nòng cốt công tác phát triển đội viên mới, giớ thiệu ít nhất 60% đội viêu ưu tú để đoàn bồi dưỡng kết nạp.
Với liên đội trường tiểu học, yêu cầu tổ chức sinh hoạt sao ở hầu hết các lớp, trong đó ít nhất 30% sao trong tổng số sao đật danh hiệu “ Sao cháu ngoan Bác Hồ”
Có phong trào đội mạnh, thu hút đồng đảo đội viên tham gia. Có ít nhất 50% đạt danh hiệu “ Chi đội mạnh”
Danh hiệu liên đội mạnh cấp tỉnh
Là những Liên đội xuất sắc trong số đó liên đội mạnh cấp huyện, có từ 70% Chi đội trở lên đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

Chủ đề năm học:
“Thiếu nhi Việt Nam
Tích cực đến trường
Thân thiện yêu thương
Giúp bạn đến trường
Thắp sáng ước mơ”

Công tác trong tâm
1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thị xã lần thứ III về “Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong vững mạnh”.
2. Tạo sự chuyển biến mới về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong Liên đội. Nâng cao chất lượng đội ngũ Ban Chỉ huy Liên-Chi đội, chất lượng Đội viên, chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp Đội viên.
3. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Giúp bạn đến trường”, “Trường học thân thiện”, phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới và chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”.
4. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong Liên đội.
5. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo định hướng Nghị quyết Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ 7 khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh thiếu nhi trong tình hình mới; định hướng của Bộ Giáo dục đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nội dung
I. Các chương trình hoạt động:

Chương trình “Thắp sáng ước mơ”

Mục đích : Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi hình thành tâm hồn
 
Gửi ý kiến