Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đọt Chuối Non
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Hoa Hồng
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Đọt chuối non - http://dotchuoinon.com Tư duy tích cực mỗi ngày
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này