Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tuổi Trẻ Phiêu Lãng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Linh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Giới thiệu không có gì
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này