Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Loan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/emgai819
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Phú Túc
Quận/huyện Huyện Krông Pa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu dạy học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Long, Lê Văn Hòa
Đã đưa lên 137 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 552 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 274 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11725 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này