Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thị Bích Trâm
Giới tính Nữ
Website https://bichtram68.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1106 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 840 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 566 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87691 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này