Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Điện Biên
Giới tính Nam
Website https://ledienbien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Gio Linh
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Phan Thị Thu Thuỷ, Trần Đức Minh
Đã đưa lên 329 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1354 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 92 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22468 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này