Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Như Hòa
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Đồng Thái
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 40 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này