Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Vĩnh Thới
Giới tính Nam
Website https://chaomoinguoi.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bế Văn Đàn
Quận/huyện Huyện Ea H'leo
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Diễm My, Nguyễn Thị Bảy
Đã đưa lên 251 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1048 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 181 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5148 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này