Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Châu Phong
Giới tính Nam
Website https://chauphongmythuat.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước B
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Phước Trang
Đã đưa lên 342 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 605 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 773 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16284 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này