Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tân
Giới tính Nam
Website https://nvtanoik.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ông Ích Khiêm
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lê Quang Duy, Đinh Hải Minh
Đã đưa lên 182 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 407 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12844 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này