Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Giới tính Nam
Website https://vannhan123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Cam Ranh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng, Bùi Ái Linh
Đã đưa lên 149 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 539 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 360 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8151 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này