Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Quang Trung
Giới tính Nam
Website https://quangtrung0579.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Võ Thị Lý
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 70 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 109 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này