Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quân
Giới tính Nam
Website https://vanquan56.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Long
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Trương Thu Hiếu
Đã đưa lên 2464 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 247 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1588 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 144329 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này