Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Ái Mỹ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/vothiaimy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quận/huyện Thị xã Quảng Trị
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Công nghệ, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Nguyễn Đình Huy Qt, Nguyễn Đình Huy
Đã đưa lên 468 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 621 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 314 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11367 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này