Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bùi Nhân
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hương, Đinh Tùng
Đã đưa lên 293 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 68 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39873 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này