Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Website https://kieuoanhcao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kpă Klơng
Quận/huyện Huyện Đắk Đoa
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Như bao người bình thường khác!
Xác thực bởi Trịnh Văn Hướng, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 853 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 881 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1476 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24241 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này