Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Quang
Giới tính Nam
Website https://nvquang1985.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Tân
Quận/huyện Huyện An Lão
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Phong, Lỡ Ngọc Sơn
Đã đưa lên 294 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 738 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 600 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15513 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này